Historia

Idrottsgården (nuvarande Hindåsgården) med hoppbackar och kälkbacke uppfördes av Göteborgs Idrottsförbund och invigdes år 1905. De första backarna var av trä. År 1932 ersattes de av en backe i huggen sten (lilla) och i betong (stora). Om och tillbyggnad har gjorts under -50, -70 och -80 talen.

Under 1920 talet hade flera Hindås stora framgångar i Götalandsmästerskapen. På 1970 talet blev hindåsbon Bo Andersson svensk mästare endast 15 år gammal.