På gång just nu

Erik Boström Stiftelsen  vill lämna följande information om pågående arbeten och upphandlingar.

Förberedelsearbeten  för servicetorn för trappa och hiss pågår

  •  Betongreparationer pågår.
  • Reparationer av trädäck, övriga träräcken och konstruktioner är gjorda
  • På sikt skall vi också laga upp lilla hoppbacken som är byggd i sten . Trapporna upp i backen kommer också att rustas och renoveras.

Till en del av åtgärderna kan vi få bidrag ifrån länsstyrelsen, men vår kassa på 2 miljoner kommer ändå inte att räcka till.