Vision och tillgänglighet

Hoppbacken i Hindås är vida berömd som Västsveriges största hoppbacke med många tävlingar såsom skoltävlingar, DM, SM och internationella. Nu är den epoken slut, backen uppfyller inte dagens krav och har inte använts sedan 1980-talet och den står nu och förfaller. Innan stiftelsen tillkom och påbörjade reparationsarbetet ställdes krav på rivning.

Stiftelsens ändamål är att rusta upp hoppbacken, bevara den och förvandla den till ett populärt besöksmål med utsiktsplats och observatorium för amatörastronomer och fågelskådare.

Projektet kan delas upp i tre enheter.

  1. Bevarande av backen

Stommen av betong kräver omfattande reparationer för hållbarhet och utseende, detta gäller även   Träkonstruktioner, räcken och trappor m. m.

  1. Tillgänglighet genom trapphus och hiss

Befintlig trapp är inte ändamålsenlig och stängs av helt

  1. Utveckling med utsiktsplats, observatorium och fågelskådning

Färdigställd hoppbacke visar ett stycke svensk idrottshistoria genom den unika hoppbackens elegant utformade konstruktion i betong vilken utgör besöksmål och upplevelseplats för många. Projektet ger Hindås en attraktion i form av en belyst hoppbacke med trapphus, hiss, utsiktsplats och observatorium. Tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.